My name is Żaneta Hoffmann. I am a licensed cosmetologist, specialist in podiatry. I graduated from the College of Health, Beauty and Education in Poznań, majoring in cosmetology with a specialty in podology, a one-year course of the "Academy of Podology" in Katowice. I participated in numerous conferences and trainings and podiatry symposiums. With passion I approach my work with full commitment, which I love, among other things, for the variety that each day brings. I have loved podiatry since my first podiatry training in 2014 and i love it to this day. It is one of my greatest interests.

Phone number: +48 572 420 432

Podiatrist in Wrocław

The salon is open
Mo. - Fr.: 9 a.m. - 6 p.m.

Cracked heels

Diseased nails

Subungual hematoma

RODO

Tamponade

Hyperhidrosis of the feet

HPV (warts)

Calluses

Nail reconstruction

Ingrown nails

Corns

Hyperkeratosis

Podiatry pedicure

Preparation of nails
and periungual shafts

Podiatry consultation

MAKE AN APPOINTMENT

Call: +48 572 420 432 or make an appointment online:

Podolog Wrocław. Podologia.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Perfectfoot, ul. Ignacego Daszyńskiego 12, 50-309 Wrocław, NIP: 8982269675,
nr tel.: +48 572 420 432,
email: perfectfootpodologia@gmail.com

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora jak powyżej.

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: Webwave;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

  1. pl
  2. en
  3. uk
  1. pl
  2. en
  3. uk

About the salon

My name is Irmina Bielańska. I am a graduate of Podology with Orthonyxia. I am still improving my qualifications and participating in podiatry trainings. In the salon, I offer foot treatments that eliminate or reduce painful ailments and improve the quality of life. High-quality equipment and cosmetics are used during the treatments. The clinic complies with hygiene rules and full safety of treatments is guaranteed. All instruments are disinfected and sterilized in a B class autoclave. Each procedure is preceded by an interview and the insertion of a Health Card. Are you looking for a podiatrist in Wrocław? I invite you to my salon.

Umów się na wizytę podolog we Wrocławiu

Do you have questions or want to make an appointment?

Call:

+48 572 420 432

or make an appointment online:

MAKE AN APPOINTMENT